Home | Mushroom Info | Experiencing Mushrooms | Trip Reports | Level 5 | yarrak

Phytoextractum
Please support our sponsors.

yarrak

birgün olacak (ki bu günü çok kısa bir zamanda görecez) benim YARRAK topunuza öyle bir girecek ki,.birgün olacak (ki bu günü çok kısa bir zamanda görecez) benim YARRAK topunuza öyle bir girecek ki,...değil annelerinize , taa sülalelerinize kadar uzamasından ve girmiş olmasındaqn mütevellit çok müthiş bir zevk alacaksınız ...aha buraya yazıyom : yarrağı yediniz siz

best regards
YARRAK aka babanız

Original Seeds Store - Cannabis Seeds
Please support our sponsors.

Copyright 1997-2017 Mind Media. Some rights reserved.

Generated in 0.012 seconds spending 0.002 seconds on 2 queries.