Home | Mushroom Info | Experiencing Mushrooms | Trip Reports | Level 5 | yarrak

Cannabis Seeds - Original Sensible Seeds
This site includes paid links. Please support our sponsors.

yarrak

birgün olacak (ki bu günü çok kısa bir zamanda görecez) benim YARRAK topunuza öyle bir girecek ki,.birgün olacak (ki bu günü çok kısa bir zamanda görecez) benim YARRAK topunuza öyle bir girecek ki,...değil annelerinize , taa sülalelerinize kadar uzamasından ve girmiş olmasındaqn mütevellit çok müthiş bir zevk alacaksınız ...aha buraya yazıyom : yarrağı yediniz siz

best regards
YARRAK aka babanız

Copyright 1997-2024 Mind Media. Some rights reserved.

Generated in 0.023 seconds spending 0.009 seconds on 4 queries.