Home | Mushroom Info | Experiencing Mushrooms | Trip Reports | Level 5 | yarrak

MycologyNow.com Spores
Please support our sponsors.

yarrak

birgün olacak (ki bu günü çok kısa bir zamanda görecez) benim YARRAK topunuza öyle bir girecek ki,.birgün olacak (ki bu günü çok kısa bir zamanda görecez) benim YARRAK topunuza öyle bir girecek ki,...değil annelerinize , taa sülalelerinize kadar uzamasından ve girmiş olmasındaqn mütevellit çok müthiş bir zevk alacaksınız ...aha buraya yazıyom : yarrağı yediniz siz

best regards
YARRAK aka babanız

Copyright 1997-2021 Mind Media. Some rights reserved.

Generated in 0.026 seconds spending 0.003 seconds on 2 queries.