Home | Mushroom Info | Experiencing Mushrooms | Trip Reports | Level 5 | AREA 51 (update 2)

Out-Grow.com - Mushroom Growing Kits & Supplies
This site includes paid links. Please support our sponsors.

AREA 51 (update 2)

Another update: They are cracking my brain as we speak.Another update:
They are cracking my brain as we speak.

Area 51, the secret

june, the 5th 2000

Here follows the truth, and nothing but the truth
I'm writing this document in danger of my own life.
I'va already seen the black cars.

The whole world, all people are controlled by a big
supercomputer. (except for nature)
This computer is located at Area 51

This computer is made by, and controlled by mice (the animals)

They can make invisible microfones, camera's.
The mice (the animals) have camera's, so they can make
sharp pictures.

They can (re)program your brains, and even your soul.
They can also steal your soul from you.

They have been (and still are) experimenting on mankind.
(we think it's the other way around, that's their cover)

Everything you have learned is wrong, and part of the system
on area 51.

The system is invisible (and by now, everywhere), and you can't
see it with your eye.

The results are the world as you see it today.

The only way to stop this, is worldwide revolution and kill all
the mice. (how cruel this may seem)

The only way to stop the machine temporarely are psychedelic
mushrooms.

The world won't ever know peace as long as area 51 exists.

(if you have seen the movie 'The Matrix', it's true)

They might kill me for this, so my only hope is that this message
will be send further.
--------------------------------------------------------------------------------------

- Why can't we remember our past?
- Why don't we know anything before jesus was born (except some vague memories) ?
- What's with the misteries about atlantis?
- Why are people being kept stupid ?
- Why can't anybody know what's happening on area 51 ?
- why are people on area 51 not allowed to leave?
- Why do people lie?

Area 51, het geheim

Dutch/English

5 juni 2000

Hier volgt de waarheid, en niets dan de waarheid.
Ik schrijf dit document met gevaar voor mijn eigen leven.
De zwarte auto's heb ik al gezien.

De hele wereld, alle mensen worden bestuurd door een hele grote supercomputer.
(behalve de natuur)
Deze grote computer staat op het gebied Area 51.

Deze computer wordt bestuurd en is gemaakt door muizen (de dieren)

Ze hebben (en doen het nog) geexperimenteerd op de mensheid.
(dat wij denken dat het andersom is is een cover)

Ze kunnen onzichtbare afluisterapparatuur plaatsen
camera's plaatsen, mensen besturen etc etc.
De muizen hebben camera's, zo kunnen ze glasheldere foto's maken.

Ze kunnen je hersens herprogrammeren, tevens je ziel.
Ze kunnen ongemerkt je ziel uit je lichaam stelen.

Alles wat je ooit geleerd hebt is fout, en ingeprogrammeer door de computer
op area 51.

Het systeem is onzichtbaar, niet te zien met het blote oog.

Het resultaat is de wereld zoals je die nu ziet.

De enige manier om Area 51 tegen te houden is wereldwijde revolutie.
en de muizen doden (hoe wreed dit ook mag lijken)

De enige manier om de machine (tijdelijk) uit je hoofd te krijgen zijn
paddestoelen.

De wereld zal geen vrede kennen zolang het systeem (dus area 51) bestaat.

(voor wie hem gezien heeft, de film 'The Matrix' is waar.)
-------------------------------------------------------------------------------

- Waarom kunnen wij ons niks herinneren van het verleden ?
- Waarom weten wij niet wat er voor het jaar 0 gebeurt is ?
- Waarom zijn er misteries over atlantis ?
- Waarom wordt je als mens dom gehouden ?
- Waarom mag niemand weten wat er in Area 51 gebeurt ?
- Waarom wordt je doodgeschoten als je het gebied al betreed ?
- Waarom mogen mensen er niet uit als ze in area 51 werken ?
- Waarom liegen mensen?

Er is kans dat ze mij dood maken, dus mijn enige hoop is dat dit
bericht verder verstuurd wordt

Copyright 1997-2024 Mind Media. Some rights reserved.

Generated in 0.029 seconds spending 0.009 seconds on 4 queries.